Autorizatie de comercializare a detectoarelor de metale

Stimati clienti,
Va aducem la cunostinta ca S.C. PROENERG S.A. detine autorizatie de comercializare a detectoarelor de metale nr.608598/26.02.2014 si va informeaza ca aveti obligatia respectarii Legislatiei cu privire la utilizarea detectoarelor de metale pe teritoriul Romaniei:     

 1. LEGEA nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil
 2. ORDONANŢA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional; siturile arheologice sunt afisate la Repertoriul Arheologic National aici: http://ran.cimec.ro/
 3. ORDIN nr. 251 din 31 mai 2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind detinerea si comercializarea detectoarelor de metale
 4. COD CIVIL Art. 946 Drepturile asupra tezaurului găsit
 5. LEGEA nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - zone protejate  

Respectati procedura si etapele de obtinere a autorizatiei de detinere, pentru a folosi in mod legal detectorul. Conform legislatiei in vigoare orice persoana fizica sau juridica poate detine un detector de metale cu conditia obtinerii AUTORIZATIEI.

Spre exemplificare - Procedura Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucuresti
OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE A DETECTOARELOR DE METALE
Pentru a comercializa detectoare de metale, societăţile comerciale sunt obligate conform Legii 258/23.06.2006 pentru modificarea şi completarea O.G. 43/2000, să deţină autorizaţie de comercializare detectoare de metale.
Pentru obţinerea acesteia urmează să se adreseze Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (pentru societăţile care îşi au sediul social pe raza Capitalei) Serviciul de Investigaţii Criminale telefon 021.311.20.21 – int. 22684 , unde urmează să depună următoarele documente:

 1. Cerere tip
 2. Actul de înregistrare a societăţii împreună cu statutul societăţii (copie şi original) din care sa rezulte că au ca obiect de activitate comercializarea detectoarelor de metale
 3. Actul de identitate al administratorului societăţii precum şi a tuturor persoanelor angajate ca vânzători de detectoare de metale (copie şi original)
 4. Chitanţa din care sa rezulte că a fost achitată la CEC suma de 30 RON, reprezentând taxa de autorizaţie
 5. Certificatele de cazier judiciar pentru persoanele menţionate la punctul 3

OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE DEŢINERE A DETECTOARELOR DE METALE
Persoanele interesate de achiziţionarea detectoarelor de metale o pot face de la societăţile comerciale autorizate conform O.G. 43/2000, privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional şi a Legii nr. 258/23.06.2006, privind modificarea şi completarea O.G. 43/2000.
După achiziţionarea aparatului este necesară obţinerea autorizaţiei de deţinere a detectorului de metale.
Aceasta autorizaţie se eliberează de către Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (pentru persoanele care au domiciliul pe raza Capitalei), după prezentarea următoarelor documente :

 1. Cerere tip
 2. Carte de identitate şi copie
 3. Actul cu care se dovedeşte că solicitantul este proprietarul detectorului de metale (copie şi original)
 4. Chitanţa emisă de unităţile CEC (din care să rezulte că a fost achitată suma de 10 RON, reprezentând tax pentru autorizaţie)
 5. Certificat de cazier judiciar

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.311.20.21 int. 22684 sau 22408, în fiecare zi de luni între orele 10.00–12.00 şi miercuri între orele 12.00-14.00, precum şi pe pagina de Internet la adresa http://b.politiaromana.ro/
Dosarul se depune la D.G.P.M.B. – Serviciul de Investigaţii Criminale – telefon 021.311.20.21 int. 22684

Va multumim pentru colaborare!

Conducerea S.C. PROENERG S.A.