Politica de confidentialitate

1. Operator de date cu caracter personal

PROENERG S.A. este  operator de date cu caracter personal înregistrat în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub numărul 8781. Potrivit dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 aplicabil din 25 mai 2018, ProENERG S.A. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

2. Ce date personale prelucrăm

Colectăm, prelucrăm şi stocăm datele personale necesare îndeplinirii contractului sau comenzii transmise de dvs., respectiv: nume, prenume, adresă, e-mail, telefon.

3. Cum prelucrăm datele personale

Prelucrăm datele personale colectate doar pentru scopuri legitime, respectiv în scopul de a îndeplini obligaţiile contractuale asumate, de ex. pentru livrarea produselor comandate, a efectuării reparaţiilor produselor în termenul de garanţie sau pentru activităţile de service în general, în scop de marketing, pentru a preveni şi combate fraudele sau activităţile de spălare a banilor, etc. Prelucrarea datelor este realizată întotdeauna în baza contractelor încheiate cu societatea noastră sau a comenzilor transmise societăţii noastre, în baza unor cerinţe legale, având în vedere interesul nostru legitim sau în baza consimţământului dvs.

4. Comunicăm datele personale către alţi destinatari

Comunicăm datele personale doar în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate faţă de dvs., respectiv subcontractorilor cu care avem încheiate contracte în acest sens (ex. curieri), aceştia avand la randul lor obligaţia legală de a respecta securitatea şi confidenţialitatea datelor personale.

5. Cât timp prelucrăm datele personale

Vom prelucra datele dvs. personale pentru perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care acestea au fost colectate, în acord cu prevederile legale existente sau în cazul în care prelucrarea acestora este efectuata strict în scopuri pentru care este necesar acordul dvs., le vom prelucra pana la momentul la care dvs. vă veţi exprima dezacordul în acest sens.

6. Care sunt drepturile dvs. şi cum pot fi exercitate

  • Dreptul la informare - puteţi solicita informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor dvs. personale derulate de către societatea noastră;
  • Dreptul la rectificare - puteţi modifica datele personale inexacte sau le puteţi completa;
  • Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - puteţi solicita ştergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;
  • Dreptul la restricţionarea prelucrării - puteţi solicita restricţionarea prelucrării în cazul în care contestaţi exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
  • Dreptul de opoziţie - puteţi să vă opuneţi, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;
  • Dreptul la portabilitatea datelor - puteţi primi, în anumite condiţii, datele personale pe care ni le-aţi furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteţi solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
  • Dreptul de a depune plângere - puteţi depune plângere faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
  • Dreptul de retragere a consimţământului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiaza pe consimţământul dvs., vi-l puteţi retrage oricand. Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

7. Cui va puteţi adresa în vederea exercitării drepturilor dvs.

Pentru exercitarea oricarui drept dintre cele enumerate anterior ne puteţi contacta în scris, prin poştă sau email pe urmatoarele adrese:

PROENERG S.A.
Bd. Abatorului nr. 4F, sector 4, Bucuresti, Romania, cod postal 040415
email: gdpr@proenerg.com.ro
tel: +40-21.319.8300
http://proenerg.com.ro/contact

8. Cum protejăm datele cu caracter personal

Menținem măsuri tehnice și organizaţionale corespunzătoare pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizaţi împotriva distrugerii, pierderii, modificării, divulgării neautorizate sau accesului accidental sau ilegal.

9. Putem modifica declarația noastră de confidenţialitate?

Este posibil să modificăm această Politică de confidenţialitate din când în când, postând versiunea actualizată a acesteia aici. Vă recomandăm să vizitaţi frecvent această secţiune pentru informare.